Tradycyjnie sezon kajakowy rozpoczynamy akcją sprzątania Bystrzycy. W tym roku dołączamy do akcji operacjarzeka# Chcemy zaangażować wszystkich, którzy widzą potrzebę i czują odpowiedzialność za poprawę stanu środowiska do podejmowania natychmiastowych, konkretnych i wymiernych działań pro środowiskowych.
Zapewniamy bezpłatnie kajaki, wiosła, kamizelki, worki i rękawice. Mamy 20 wolnych miejsc w kajakach, można też brać udział sprzątając brzegi rzeki. Wspierają nas wolontariusze i sympatycy z grupy Posprzątajmy Lublin , Lubelski Klub Morsów oraz Kluby Kajakowe Fala i Kontra. Liczymy na współpracę w odbiorze śmieci z gminą Strzyżewice i miastem Lublin. Zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych.