Spływy kajakowe Białoruś

Spływy kajakowe na Białorusi

Białoruś jest krajem nizinnym, najwyższy punkt to zaledwie 346 m.npm, sporą jej część pokrywają lasy i tereny podmokłe. Nie dziwi więc fakt, że jest tam 20.000 rzek !!! i 10.000 jezior. Mityczne Polesie w dużej części zachowane w naturalnym stanie, Historyczna Wileńszczyzna z największym jeziorem Narocz i pojezierzem Brasławskim czy Grodzieńszczyzna którą przecina Niemen i Szczara to tylko niektóre z miejsc wartych uwagi. Nie można zapominać że przed II wojną światową spora część terytorium dzisiejszej Białorusi należała do Polski i do dziś zamieszkuje tam spory odsetek naszych rodaków. Wielokrotnie podczas spływów przekonywaliśmy się o serdeczności i gościnności Białorusinów. Obowiązkowym punktem naszych kresowych wypraw kajakowych jest integracja z miejscową ludnością oraz zwiedzanie miejsc i zabytków związanych z naszą historią.